Pronájem nebytového prostoru

  • Zobrazení:

Identifikační číslo

Není stanoveno

Kód životní situace

Není stanoveno

Název životní situace

Pronájem nebytového prostoru

Základní informace k životní situaci

Rada města vyhlásí záměr na pronájem nebytového prostoru města. Záměr města musí být ve městě vhodným způsobem zveřejněn pr dobu 15 dnů tak, aby se mohli občané k těmto záměrům vyjadřovat a předkládat své nabídky. Nabídky se zasílají na Městský úřad, sekretariát tajemníka v uzavřených obálkách s označením čísla záměru, nejpozději do termínu uzávěrky záměru včetně. Po uplynutí lhůty, která byla určena pro vyvěšení záměru je předložena radě města k rozhodnutí. V případě, že se do vyhlášeného záměru přihlásí jeden zájemce, je radě předkládána ke schválení smlouva s tímto zájemcem. Pokud se přihlásí do záměru více zájemců, je jmenovaná výběrová komise, která z došlých nabídek vybere nabídku nejvhodnější a předloží k rozhodnutí radě města. Rada města svým usnesením schválí uzavření nájemní smlouvy. Rada města je oprávněna vyhlášený záměr zrušit. 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Podat žádost je oprávněna fyzická osoba nebo právnická osoba

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Viz bod 4 - pronájem nebytového prostoru

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Fyzická osoba nebo právnická osoba vyplní přihlášku, kterou lze odevzdat elektronicky po přihlášení do Portálu Žďáráka

Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Žďár nad Sázavou

majetkoprávní odbor

Žižkova 227/1

591 01 Žďár nad Sázavou

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kontaktní osoby:

Lenka Leopoldová, majetkoprávní odbor, tel. 566 688 135, e-mail: lenka.leopoldova@zdarns.cz, 4. poschodí, dveře č. 103

JUDr. Stanislava Prokopová, Ph.D., vedoucí majetkoprávního odboru, tel. 566 688 170, e-mail: stanislava.prokopova@zdarns.cz, 4. poschodí, dveře č. 105


Úřední hodiny:

pondělí, středa - 7,30 - 17,00

úterý, čtvrtek    - 7,30 - 15,00

pátek                - 7,30 - 14,30


Jaké doklady je nutné mít s sebou

nejsou nutné

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Vyplněný formulář přihlášky o pronájem nebytového prostoru

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Nejsou žádné poplatky

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Řešení situace je v návaznosti na termíny stanovené pro jednání rady města

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Zástupci odboru strategického rozvoje a investic

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žadatel je povinen oznámit případné změny v období řešené situace

Elektronická služba, kterou lze využít

Podání lze učinit

- po přihlášení do Portálu Žďáráka

- datovou schránkou

- e-mailovou poštou

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů

Nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) GDPR 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Žádné nejsou

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Při podání přihlášky nejsou žádné sankce

Nejčastější dotazy

nevyplněno

Další informace

nevyplněno

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Informace lze získat i na webových stránkách města Žďáru nad Sázavou: 

Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

Za správnost návodu odpovídá útvar

testovací

Kontaktní osoba

Lenka Leopoldová
e-mail: lenka.leopoldova@zdarns.cz

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

14. 03. 2022

Popis byl naposledy aktualizován

15. 03. 2022

Datum konce platnosti popisu

31. 12. 2026

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Telefonicky na 566 688 135