Formulář: Žádost o odprodej, směnu pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou